Canasta flyttar till familjen Höglund

Poker flyttar till John .

Familjen Fridlund Lindqvist hämtar "Izacc" Joker


Så kom dagen då valparna flyttar till sina nya flockar